Grunneger Dainst voor Groningers met heimwee

Honderden Groningers kwamen zondagochtend bijeen in de Oude Lutherse Kerk aan het Singel voor een heuse Grunneger Dainst, een kerkdienst die compleet in het Gronings wordt gehouden.

De dienst wordt georganiseerd voor Groningers die naar de stad verhuisd zijn, maar die zich nog verwant voelen met de provincie waar ze vandaan komen. Dit jaar vond de zevende editie plaats van de jaarlijkse kerkdienst.

Tijdens de dienst werd stilgestaan bij de vele recente aardbevingen in de provincie, die veroorzaakt worden door aardgasboringen. Daarnaast was er ook aandacht voor literatuur en kunst uit Groningen.