Teeven: meer schadevergoedingen voor letsel

Staatssecretaris Teeven wil meer schadevergoedingen voor letsel en overlijden. Nu worden alleen de kosten vergoed tot het bedrag dat mensen kwijt zouden zijn aan professionele hulp.

Slachtoffers moeten een ruimere vergoeding van de kosten krijgen voor verzorging, verpleging en begeleiding als naasten de zorgtaken op zich nemen. Die vergoeding kan lager zijn dan het inkomensverlies van naasten die minder gaan werken om zorg te verlenen.

Teeven wil dat voortaan bij de vergoeding van zorgkosten ook inkomensschade meetelt en degene die aansprakelijk is zal dat moeten gaan betalen. Verder komt er een vergoeding van 'affectieschade'. Die vergoeding gaat naar naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel.

Ook nabestaanden van mensen die zijn overleden door bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een geweldsmisdrijf komen ervoor in aanmerking. De vergoeding ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro. Teeven wil verder dat ouders van een misbruikt kind naar de strafrechter kunnen gaan als ze de kosten voor medische behandeling en begeleiding van hun kind op de dader willen verhalen. De staatssecretaris heeft zijn voorstellen voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.