Nog steeds wachtlijst meldingen Veilig Thuis; 'wethouder is te laat'

Veel kinderen die hulp nodig hebben, krijgen dit niet omdat er te weinig personeel is om ze te kunnen doorverwijzen. Door dat tekort zijn de wachtlijsten bij het Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nog steeds niet opgelost.

Meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen moeten binnen tien weken worden behandeld, maar die termijn wordt nu niet gehaald. En dat brengt risico's met zich mee. 'Het gaat hier om kindermishandeling en huiselijk geweld. Daar moet je direct bovenop zitten om te kijken wat er aan de hand is. En dan is tien weken echt veel te lang', zegt PvdA-raadslid Maarten Poorter.

Onvoldoende capaciteit
Ondanks dat het aantal meldingen licht daalt is er nog steeds onvoldoende capaciteit bij Veilig Thuis, zo blijkt uit een brief van zorgwethouder van der Burg. Deze wethouder beloofde in januari beterschap en wilde de wachtlijsten binnen een half jaar wegwerken. Maar dat is niet gelukt. 

Uit cijfers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland blijkt dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar 1512 meldingen binnen zijn gekomen. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er 1445 meldingen binnen.

'Gevolgen heel erg'
En dat heeft gevolgen zegt Rob de Blok, die met zijn vrouw al jaren kinderen opvangt. 'Dat betekent dat kinderen zich niet kunnen ontwikkelen, dat ze zich niet veilig voelen. Afgezien dat ze gevaar lopen. Wie maakt uit wat er belangrijk is en daar hebben ze dus niet genoeg plek voor en dat is erg', zegt pleegouder De Blok. Maarten Poorter: 'We horen dat de ergste gevallen worden opgepakt, maar hoe weet je dat zeker? Je kan dus niet wachten en de gevolgen kunnen heel erg zijn.'

Half miljoen
De inspectie Jeugd- en Gezondheidszorg oordeelde eerder dat de gemeente een verbeterplan moest opstellen om het probleem op te lossen. Het college besloot naar aanleiding daarvan een half miljoen extra te investeren. Dat blijkt dus niet voldoende. Rob de Blok maakt zich grote zorgen. 'Burgemeester Van der Laan is voorzitter van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik. En in zijn eigen gemeente krijgt hij het niet voor elkaar.'

Wethouder
De wethouder laat in een reactie weten dat hij hier op ingaat als het is besproken in de commissie Zorg. Dat gaat volgende maand gebeuren. Volgens raadslid Poorter is dat te laat. 'We hebben hier vorig jaar al op gewezen. Er moet nu geld bij om ervoor te zorgen dat wachtlijsten tot het verleden gaan behoren.'