D66 wil meer zonnepanelen in Amsterdam

Als het aan D66 ligt krijgt Amsterdam snel meer zonnepanelen. De partij vindt de hellingen langs snel-en spoorwegen en op geluidsschermen langs rijkswegen een geschikte plek om zonnestroom op te wekken.

Op dit moment is de doelstelling van Amsterdam om in 2020 minstens 80.000 huishoudens van lokale zonnestroom te kunnen voorzien. Er moeten veel zonnepanelen bijkomen, maar daar is wel plek voor nodig, aldus D66.

En die plek is er niet veel op bijvoorbeeld daken van de Amsterdamse huizen, zien D66-raadsleden Marijn Bosman en Bart Vink. 'We kennen in Amsterdam veel hoogbouw, huur en gedeeld eigendom. Het hebben van een eigen dak komt niet veel voor. Amsterdammers hebben daarom minder mogelijkheden om zelf energie op te wekken of lokale energie in te kopen. Wij willen daarom Amsterdammers betrekken bij nieuw te plaatsen zonneweides, door het mogelijk te maken zelf eigenaar te zijn van de zonnepanelen of lokaal de energie van deze zonneweides in te kopen.'

Al eerder zijn er langs de A9 bij Amstelveen zonnepanelen geplaatst. D66 wil dat het college samen met Rijkswaterstaat soortgelijke plekken in Amsterdam bekijkt.