Meldpunt kindermishandeling krijgt matige beoordeling inspecties

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, heeft van de inspecties Jeugd en Gezondheidszorg een matige beoordeling gekregen. Bij Veilig Thuis zijn nog steeds wachtlijsten voor het starten van onderzoeken bij mishandelingszaken.

Hoewel Veilig Thuis, een afdeling van de GGD, geen voldoende behaalt, denken de inspecties wel dat de organisatie de wachtlijsten binnen een half jaar kan wegwerken. Dat schrijft wethouder Eric van der Burg (Zorg) vandaag aan de gemeenteraad.

Veilig Thuis kampt met een personeelstekort en een steeds stijgende instroom van cliënten (24 procent stijging in 2016). De werving van nieuw personeel blijkt lastiger dan gedacht en daarom is de organisatie ook met een extern bureau gaan samenwerken.

Lees ook: 'Half jaar voor wegwerken wachtlijst meldpunt kindermishandeling te lang'

Niet altijd controle op stoppen geweld
Maar de wachtlijsten zijn niet het enige probleem bij Veilig Thuis. Zo schrijven de inspecties dat de organisatie niet altijd nagaat of de gemaakte afspraken, naar aanleiding van een melding, worden nageleefd door betrokken gezinsleden en/of professionals.

Maar ook tikken de inspecties Veilig Thuis op de vingers wanneer het gaat om controle. Zo wordt er door de organisatie niet altijd nagegaan of een vervolgtraject leidt tot het stoppen van het geweld en tot herstel van de veiligheid.

Lees ook: Zorg en toezicht faalden rond doodgestoken 10-jarige Ferdyan

Veel aandacht voor ouderenmishandeling
Veilig Thuis wordt door de de inspecties wel goed beoordeeld voor de vele aandacht die het heeft voor ouderenmishandeling. Een onderwerp dat bij andere Veilig Thuis-organisaties in het land nog wel eens ondersneeuwt.

De inspecties verwachten dat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland haar zaken snel op orde kan hebben. De organisatie wordt over een een half jaar opnieuw beoordeeld.