'Slavernij wordt te vaak als een afgeronde geschiedenis gezien'

De gevolgen van het slavernijverleden zijn nog dagelijks merkbaar. 'Dat is zo aan de kant van discriminatie, rassendenken maar ook aan de kant van creativiteit, verzet en trots', zegt samensteller Richard Kofi van een nieuwe expositie in het Tropenmuseum.

'Slavernijverleden in het heden' heet de tentoonstelling. Te zien zijn zware schakels, dikke ketens en materiaal waarmee brandmerken werden gezet. Het zijn voorwerpen die bij veel mensen opkomen als het over slavernij gaat. Voorwerpen uit het verleden dus. 

Slavernij is geen afgeronde geschiedenis
Andere musea belichten volgens het Tropenmuseum slavernij te veel als een afgeronde geschiedenis. Deze expositie moet daar enige verandering in zien te brengen. 'Wij hebben voor deze tentoonstelling samengewerkt met academici en activisten. Ook omdat we er ons bewust van zijn dat wij als museum niet het enige verhaal hebben', zegt conservator Martin Berger.

Het Tropenmuseum probeert nieuwe verhalen onder de aandacht te brengen, zoals dat van Johannes Kodjo. 'Een jongen van 13 die van Suriname naar Nederland werd gebracht om hier tentoongesteld te worden in een soort menselijke dierentuin op het Museumplein. Dat verhaal zien we nergens terug', vertelt Berger.

'Nergens op het Museumplein zie je ook maar een verwijzing daarnaar. En dat laat zien dat we verwezen zijn met deze geschiedenis, maar er ook heel weinig aandacht aan besteden. En dat willen we met deze tentoonstelling tot leven brengen.'