'Geld inburgeren wordt verkeerd besteed'

Zes Amsterdamse taalscholen zijn boos over de subsidie die de gemeente geeft voor vrijwillige inburgeringscursussen.

Het gaat om de gratis taalcursus voor vrijwillige inburgeraars bij instituut TopTaal en Prins & Heide. Volgens de taalinstituten zijn het vaak hoogopgeleide expats die op kosten van de gemeente de Nederlandse taal leren. Het geld komt dus vaak niet terecht bij kansarme inburgeraars, voor wie de cursus eigenlijk bedoeld is, zeggen zij.

Op dit moment volgen er bijna 1500 cursisten zo'n taalcursus van duizenden euro's op kosten van de gemeente. Volgens Toptaal gaat het inderdaad vaak om hoogopgeleide immigranten, maar hebben ze vaak slecht betaald werk. Met de cursus kunnen ze sneller hogerop komen. Wethouder Andrée van Es vindt het geld daarom goed besteed.

De rel is ontstaan precies op de dag dat de vijfentwintigduizendste Amsterdammer aan zijn inburgeringscursus begint.