Werklozen vegen straten schoon

Een groep vanaf ongeveer vijftien mensen die in de bijstand zitten, hebben vandaag flink wat stoepen geveegd in de stad.

Onder andere in Westerpark veegden de werklozen de straten schoon en werd er zout gestrooid. Het sneeuwruimen is onderdeel van de reintegratie van mensen die al langere tijd geen vaste baan hebben. Tegenwoordig zijn mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en gezond zijn, verplicht om ook iets terug te doen zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van de stoep.