Bezuinigingsplannen gemeente kritisch ontvangen

Het tussenrapport dat vandaag verscheen, waarin staat beschreven hoe de gemeente de komende jaren tientallen miljoenen wil bezuinigen, is door de gemeenteraad kritisch ontvangen.

Op papier lijken de bezuinigingen voor volgend jaar nu geregeld maar veel raadsleden zijn kritisch. Zo vraagt PvdA'er Arco Verburg zich af of de ingeboekte bezuinigingen wel structureel zijn in plaats van incidenteel. VVD-raadslid Marianne Poot toont zich op dat punt ook bezorgd en vraagt zich zelfs af of de stad nog wel 'in control is'.

Een van de maatregelen die de stad neemt om geld te besparen, is het schrappen van het papieren parkeerbonnetje. De boete blijft wel bestaan maar de bekeurden zullen de bon dan per post ontvangen. Het betalingsproces zal verder gedigitaliseerd worden. Ook zullen stadsdelen veel zuiniger gaan werken en zullen bijvoorbeeld straten minder vaak heringericht worden.

De gemeenteraad gaat de komende weken de bezuinigingen bespreken. Halverwege februari gaat er gestemd over worden.