(advertentie)

Top of this page Skip navigation, go straight to the content

Over AT5

Op alle media-uitingen van AT5 is de disclaimer van toepassing.

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemmming van AT5 is het niet toegestaan beeldmateriaal van AT5 op enigerlei wijze te verspreiden. Ook niet toegestaan is het kopiëren of via internet opnemen van programma’s van AT5, deze opnames vervolgens op een website te plaatsen en daarbij te doen voorkomen alsof het eigen beeldmateriaal is.

Het hergebruik van online nieuwsberichten van AT5 op andere websites is, mits voorzien van bronvermelding, wel toegestaan . Om online video op een andere website te plaatsen is het gebruik van embed code die verspreid wordt via de online nieuwsberichten toegestaan. De snelste manier om content van AT5 op een andere website te plaatsen is via de RSS-feed: www.at5.nl/feed

Privacy:
AT5 gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel zijn ze van nut voor een goede dienstverlening aan de gebruikers van onze tv- en internetdiensten. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

AT5 maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Dat zijn klein bestandjes die op de harde schijf van de computer worden opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en dienen ertoe om het gebruik van de site te optimaliseren en het AT5 mogelijk te maken om na te gaan waar bezoekers vandaan komen, welke pagina's ze bezoeken waar ze vervolgens naar toe gaan. Daarmee hoopt de omroep de website en de dienstverlening te verbeteren.