(advertentie)

Top of this page Skip navigation, go straight to the content

Over AT5

Op alle media-uitingen van AT5 is de disclaimer van toepassing.

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemmming van AT5 is het niet toegestaan beeldmateriaal van AT5 op enigerlei wijze te verspreiden. Ook niet toegestaan is het kopiëren of via internet opnemen van programma’s van AT5, deze opnames vervolgens op een website te plaatsen en daarbij te doen voorkomen alsof het eigen beeldmateriaal is.

Het hergebruik van online nieuwsberichten van AT5 op andere websites is, mits voorzien van bronvermelding, wel toegestaan . Om online video op een andere website te plaatsen is het gebruik van embed code die verspreid wordt via de online nieuwsberichten toegestaan. De snelste manier om content van AT5 op een andere website te plaatsen is via de RSS-feed: www.at5.nl/feed