Samen houden we amsterdam schoon!

Samen houden we de Amsterdam schoon.

Zet je grofvuil op het juiste moment buiten en gooi je afvalzak in de container in plaats van ernaast. Houdt de platen bij de containers vrij, dan kan ik de containers makkelijker legen. Samen houden we de stad schoon. Kijk voor meer informatie op: amsterdam.nl/afval.