Roemer: 'Stem op Wilders is aspirientje; even lekker, dan weer hoofdpijn'

Een stem op Wilders is volgens SP-leider Emile Roemer als een aspirientje; 'het is even lekker, maar na een paar uur heb je weer hoofdpijn'

In Park Politiek reageert Roemer op het feit dat bijvoorbeeld in Amsterdam Noord meer mensen op de PVV zijn gaan stemmen en minder op de SP. Een marktkoopman op de Van der Pekmarkt verwoordt zijn onvrede als volgt: 'Alles wat binnenstroomt wordt altijd maar geholpen, die mensen hebben er ook wel recht op met al hun ellende, maar wij hebben ook ellende en er wordt maar niks aan gedaan.'

Roemer begrijpt de boosheid maar vindt dat die niet gericht moet worden op vluchtelingen of nieuwe Nederlanders, maar op het VVD-beleid van de afgelopen vijftien jaar waardoor 80 procent van de Nederlanders er in koopkracht op achteruit is gegaan. 'En Wilders heeft daar aan meegedaan. Met een stem op Wilders gaat je huur niet omlaag en je inkomen niet omhoog. Je bereikt er niets mee.'

Roemer gaat verder in op de toenemende tweedeling in de stad, de vraag of met de SP in het stadsbestuur dat tij gekeerd kan worden en waarom de SP hier wel met de VVD kan besturen, en in Den Haag niet.

In aanloop naar de verkiezingen doen de lijsttrekkers van de politieke partijen Park Politiek aan om in gesprek met Ronald Olsthoorn te vertellen wat er volgens hen op 15 maart te kiezen valt.