Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Overlast door toeristen in expatwoningen

3 oktober 2013, 16.57 uur

Veel huurwoningen in Amsterdam die bedoeld zijn voor expats, worden aan toeristen verhuurd. De verhuur van deze expatwoningen aan toeristen leidt tot veel overlast bij omwonenden.

Dit staat in het rapport 'Ik doe geen oog meer dicht', een onderzoek naar 'shortstay-verhuur' in de binnenstad. In het rapport staat dat omwonenden last hebben van nachtelijk lawaai, gestamp, gebots met koffers in de trappenhuizen en vuilniszakken op de stoep. Het rapport wordt donderdagmiddag tijdens de workshop shortstay & overlast in Felix Meritis aangeboden aan stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren van stadsdeel Centrum.

In shortstay-woningen kunnen buitenlandse werknemers voor een periode van 5 dagen tot 6 maanden verblijven. In het rapport staat dat de shortstay-woningen maar zelden verhuurd worden aan expats. Via de website meldshortstay.nl kwamen klachten binnen over 101 woningen, waarbij het 59 keer ging om geluidsoverlast van bijvoorbeeld dronken toeristen die na het uitgaan hun feestje voortzetten in de woning. Slechts 21 van de 101 woningen bleek over een shortstay-vergunning te beschikken.

'Wij hebben, juist om overlast in te dammen, regels gesteld aan vakantieverhuur en shortstay', zegt wethouder Freek Ossel in een reactie op het rapport. 'Wil je een woning verhuren voor langere tijd aan bijvoorbeeld expats, dan moet je daarvoor een vergunning aanvragen. Wil je onderdak verschaffen aan toeristen, dan mag dat om niet meer dan vier personen gaan en moet er toestemming zijn gegeven door de Vereniging van Eigenaren of de eigenaar van het pand. Bovendien mag het niet gaan om een bedrijfsmatige activiteit. In alle gevallen moet het absoluut brandveilig zijn, en mag er geen sprake zijn van overlast', somt Ossel op.

'We hebben in de afgelopen maanden samen met de stadsdelen fors opgetreden tegen illegale hotels en andere vormen van ongewenste verhuur. Daarbij sluiten we gebouwen en delen we forse boetes uit. En dat blijven we doen. Op dit moment bekijken we of de regels verder kunnen verfijnen en verduidelijken, en daarin nemen we de resultaten van dit rapport ook mee.'