Start van hoofdcontent

Cultuur

nl

VN-onderzoek naar racisme Zwarte Piet

19 oktober 2013, 13.44 uur · Aangepast 29 oktober 2013, 16.58 uur

De Verenigde Naties zijn bezig met een onderzoek naar de vraag of Zwarte Piet racistisch is. Vier VN-rapporteurs over culturele minderheden en racisme hebben Nederland om opheldering gevraagd over de viering van het sinterklaasfeest.

Dat deden ze nadat ze klachten hadden ontvangen over het stereotiepe karakter van Zwarte Piet. Dat blijkt uit brieven die NRC Handelsblad zaterdag heeft gepubliceerd. De VN-rapporteurs waarschuwden dat Nederland betrokken minderhedenorganisaties moet raadplegen als de regering Sinterklaas op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed zou willen plaatsen.

Deze zomer antwoordde de Nederlandse VN-ambassadeur Roderick van Schreven dat van plannen om Sinterklaas op een UNESCO-lijst te plaatsen geen sprake is. Hij schrijft ook dat de Nederlandse regering Sinterklaas ziet als een kinderfeest waarbij het in de eerste plaats gaan om het uitdelen van cadeaus. De regering is zich ervan bewust dat de meningen over de rol van Zwarte Piet uiteen lopen.

De laatste jaren is het aantal klachten over Zwarte Piet bij het anti-discriminatiekantoor in de stad sterk gestegen. Volgens de ambassadeur kan dat samenhangen met het publieke debat over rol van het hulpje van Sinterklaas.

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat Zwarte Piet nu eenmaal zwart is. Volgens hem is de discussie is een zaak van de samenleving, niet van de regering. Burgemeester Eberhard van der Laan gaf in 'Het gesprek met de burgemeester' aan dat hij begrip heeft voor de mensen die Zwarte Piet racistisch vinden. Hij vindt een Piet met een zwarte roetveeg in het gezicht 'een goede stap'.