Start van hoofdcontent

Stad

nl

Over twee jaar bijna 27.000 hotelkamers in Amsterdam

5 november 2013, 11.26 uur · Aangepast 14 november 2013, 09.50 uur

Amsterdam heeft, naar het zich nu laat aanzien, in 2015 bijna 27.000 hotelkamers in de stad.

De vraag naar hotelkamers groeit nog altijd. Wegens de hoge kamerprijzen en hoge bezettingsgraad in 2006 werd destijds besloten het aantal kamers flink uit te breiden. Vooral in Amsterdam en de Haarlemmermeer (Schiphol) nam de vraag naar hotelkamers sterk toe. Amsterdam telde in 2006 nog zo'n 18.000 kamers. In 2012 waren dat er 23.000. De verwachting is dat dit aantal verder stijgt tot 26.800 in 2015.

Samen met Haarlemmermeer
Om te voorkomen dat er in Amsterdam en bij Schiphol veel te veel hotels worden neergezet, gaat Amsterdam met de gemeente Haarlemmermeer een gezamenlijke strategie hanteren. 

Met deze aanpak willen de gemeenten in de regio gericht kunnen inspelen op de vraag naar hotelkamers en voorstellen van investeerders voor nieuwe bouwplannen. Het doel is om zo vraag en aanbod beter af te stemmen en een gevarieerder hotelaanbod te bieden met een betere spreiding over de regio.

38 procent groei
In de metropoolregio als geheel waren er in 2006 ongeveer 26.400 hotelkamers en in 2012 rond de 32.900. De verwachting is dat dit aantal over 2 jaar is gegroeid tot 38.834. Dat is ten opzichte van 2006 een groei van 38 procent.

De extra kamers leverden sinds 2006 alleen al in Amsterdam 2400 nieuwe banen op en zorgden voor extra toeristische inkomsten.