Verwachte schade belastingblunder: 1.5 miljoen euro

Het per ongeluk overmaken van 188 miljoen euro aan onterechte woonkostenbijdragen gaat de stad waarschijnlijk zo'n 1.5 miljoen euro kosten.

Dit maakt de gemeente maandag bekend. Van de 1.5 miljoen euro is 1.2 miljoen volgens experts waarschijnlijk niet terug te krijgen van mensen aan wie dit is overgemaakt.  De totale kosten voor de hersteloperatie van de foutieve woonkostenbijdrage worden geraamd op 300.000 euro, waarmee het totaalbedrag op 1.5 miljoen uitkomt. 

De gemeenteraad praat woensdag over de kwestie. Inmiddels het onderzoek dat KPMG instelde naar de blunder afgerond. 

Nog 2.4 miljoen euro weg
De gemeente heeft in totaal nog een vordering van  2,4 miljoen euro openstaan bij 453 huishoudens. De schulden van de huishoudens zijn zeer divers, van enkele euro’s tot ruim 30.000 euro in enkele gevallen. In sommige gevallen is het onterecht overgemaakte geld via openstaande incasso's of schulden al geïncasseerd. Deze mensen krijgen een betalingsregeling aangeboden. 

Menselijke fouten
Uit het KPMG-onderzoek komt naar voren dat het incident heeft kunnen plaatsvinden door menselijke én technische fouten. Ook was er volgens de gemeente zelf 'te weinig toezicht op het betalingsverkeer'.

De Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) wordt onder verzwaard toezicht gesteld. Ook wordt er een nieuwe directeur aangesteld die gemeentebreed toe gaat zien op alle uitgaven.

Wethouder Pieter Hilhorst (Financiën) stelt na het onderzoek dat 'dit nooit had mogen gebeuren. Ik grijp in om zulke fouten in de toekomst te voorkomen.'