Start van hoofdcontent

Stad

nl

'Gevelbankjes-gate' Tuinstraat nog niet ten einde

25 maart 2014, 00.18 uur · Aangepast 27 maart 2014, 00.30 uur

De gevelbankjes in de Tuinstraat in de Jordaan houden de gemoederen nog flink bezig. Na twintig jaar kregen bewoners onlangs te horen dat ze hun bankjes moeten verwijderen.

En dat deden ze niet zonder slag of stoot. Meerdere buurtbewoners reageerden verbolgen op het besluit van de gemeente. Vervolgens kregen de bewoners te horen dat het stadsdeel voordat de bankjes verwijderd zouden worden, met de bewoners in gesprek zou gaan.

Maar niets blijkt minder waar. Afgelopen donderdag kregen de bewoners opnieuw een dwangbevel, waarin te lezen was dat de bankjes uiterlijk maandag verwijderd zouden moeten zijn. Zo niet, dan zouden de bewoners een boete van 230 euro per dag krijgen.

Een aantal bewoners heeft nu de gevelbankjes dus maar verwijderd. Anderen hebben oplossingen bedacht. Zo heeft iemand het bankje wel verwijderd, maar er een kruiwagen voor in de plaats gezet, zodat daar op gezeten kan worden. Weer anderen hebben planten op hun bankje gezet, zodat het nu een tuin is in plaats van een bank.

En dus lijkt het kat en muisspel over de bankjes tussen gemeente en bewoners nog niet ten einde. Het stadsdeel wil dat de bankjes verdwijnen omdat ze het verkeer zouden belemmeren.

Stock