Stad

'Britse aanpak' voor treitergezinnen in de stad

12 mei 2014, 22.12 uur · Aangepast 14 mei 2014, 22.15 uur

De gemeente zou de zogenoemde Britse aanpak moeten gebruiken in de strijd tegen treitergezinnen in de stad, zoals de familie Dimitrov uit Noord. Dat zegt Michel Vols in het AT5-programma De Stelling van Amsterdam.

Vols promoveerde aan de Universiteit Groningen op een internationaal onderzoek naar de aanpak van woonoverlast, straatoverlast en anti-sociaal gedrag. Vols onderzocht onder andere de aanpak van probleemgezinnen in Engeland, wat dus de Britse aanpak genoemd wordt.

In Engeland worden overlastgevende gezinnen in een eerder stadium aangepakt, maar op een minder ingrijpende manier dan in veel andere landen. Zo wordt voorkomen dat families gedwongen moeten verhuizen, zoals het geval was bij de familie Dimitrov, die na aanhoudende overlast in de buurt, gedwongen werd te verkassen naar een braakliggend terrein op Zeeburg.

Een aanpak die volgens Vols niet werkt. In plaats van verhuizing zouden al veel eerder sancties opgelegd moeten worden die de buurt weer leefbaar maken, zoals gebieds- en contactverboden. Daarnaast worden -in Engeland- ook maatregelen opgelegd die bepaald gedrag moeten bevorderen, zoals het gedwongen deelnemen aan verslavingszorg of een hulpverleningstraject.