Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Stad moet vergunning intocht Sinterklaas herzien

3 juli 2014, 12.30 uur · Aangepast 7 juli 2014, 00.08 uur

De rechtbank oordeelt dat de burgemeester de vergunning voor de Sinterklaas-intocht van vorig jaar opnieuw moet bekijken. Van der Laan moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen over de intocht.

De rechtbank is van mening dat de gemeente vorig jaar de vergunning had moeten toetsen aan artikel acht uit Verdrag van Rechten van de Mens. Dat voorziet in een verbod op negatieve stereotypering van mensen.

'Veel zwarte Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd door Zwarte Piet, dit maakt inbreuk op het privé-leven van deze mensen', aldus de rechtbank. Aan de hand van dat argument moet de burgemeester nu de vergunning opnieuw tegen het licht houden.

De rechtbank heeft Van der Laan daarvoor zes weken de tijd gegeven. In een reactie op de uitspraak heeft de gemeente al laten weten dat het de uitspraak van de bestuursrechter over vergunningverlening voor de Sinterklaasintocht in de hoofdstad zorgvuldig gaat bestuderen.

'De rechter zegt hiermee: gezien de gevoeligheid vraag ik u, de burgemeester, zorgvuldig de vergunning te toetsen aan artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens', aldus de gemeente.