Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

[Video] Gebrek aan mentoren: 'Honderden ouderen aan lot overgelaten'

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 2 februari 2015, 22.27 uur

Er wordt niet genoeg gebruik gemaakt van mentoren voor ouderen, mensen die belangrijke zorgbeslissingen voor een bejaarde maken, die niet meer terug kan vallen op familie. Daardoor worden er honderden ouderen in de stad aan hun lot overgelaten.

Dat zegt Jeanette Krijnen, mentor en directeur van Stichting Mentorschap Amsterdam, een netwerk van mentoren en vrijwilligers die zich inzetten voor wilsonbekwame ouderen. 'Wij komen op voor de meest kwetsbare mensen, bijvoorbeeld iemand die dementeert, nog thuis woont en geen familie of vrienden heeft om op terug te vallen. Die moet toch de juiste zorg krijgen', aldus Krijnen.

Volgens de wet is het namelijk zo dat belangrijke zorgbeslissingen alleen genomen kunnen worden door familie of door een mentor. Maar veel mensen zijn daar niet van op de hoogte. Uit onderzoek van Stichting Mentorschap blijkt dat er zo'n 500 ouderen in de stad om vertegenwoordiging verlegen zitten. En -nu de ouderenzorg sinds 1 januari door gemeenten zelf geregeld wordt- wil Krijnen met zorgwethouder Eric van der burg (VVD) om tafel om daar een oplossing voor te vinden.

Volgens Krijnen is een mogelijke oplossing om hulpverleners in de stad die met ouderen te maken hebben, beter op de hoogte te brengen van het mentorschap ouderen. Zodra dan gesignaleerd wordt dat een wilsonbekwame oudere niemand heeft om op terug te vallen, kan door die hulpverleners Stichting Mentorschap Ouderen ingeschakeld worden.