Stad

NL
V

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is straks OLVG West

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 2 juni 2015, 15.34 uur

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis hadden al één raad van bestuur maar zijn nu ook juridisch gefuseerd.

Voorlopig houden beide locaties nog hun eigen naam maar aan het einde van dit jaar heten de ziekenhuizen OLVG Oost en OLVG West. Doel van de fusie is uiteraard een steeds hogere kwaliteit van de zorg en efficiëntere inrichting ervan.

Hans van der Schoot, voorzitter raad van bestuur: 'De fusie maakt verdere specialisatie mogelijk, vooral waar de complexiteit hoog is en de volumes laag zijn. Wij zijn trots op het resultaat van de fusie en gaan met vertrouwen onze gezamenlijke toekomst tegemoet.'