Politiek

NL
V

Gemeenteraad wil onderzoek naar ruimer opvangprogramma Vreemdelingen

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 3 juli 2015, 02.34 uur · Foto: Niels Vonk

De Amsterdamse gemeenteraad wil dat onderzocht wordt of een bredere groep asielzoekers toegang kan krijgen tot het gemeentelijk programma Vreemdelingen dat binnenkort van start gaat. Moties van D66, SP en Groenlinks daartoe werden vanavond aangenomen.

Binnenkort gaat in Amsterdam het programma Vreemdelingen van start. Het gaat om een 24-uursopvang voor in eerste instantie 80 mensen. De gemiddelde opvangtijd zal naar schatting 8 maanden zijn. In principe was het tot nu toe de bedoeling dat dit programma vooral gericht zou zijn op kwetsbaren en mensen die willen meewerken aan vertrek.

De voorziening komt naast de al bestaande Bed Bad en Brood. De Bed, Bad, Brood voorziening is toegankelijk voor alle uitgeprocedeerde vreemdelingen en is dagelijks geopend van 17.00-09.00 uur.

Door de aangenomen moties van D66-SP-GroenLinks zal onderzocht worden of ook vreemdelingen die een buitenschuldprocedure willen starten toegang kunnen krijgen tot het programma Vreemdelingen. Ook mensen die een herhaalde asielaanvraag indienen en niet terug kunnen zouden toegang moeten krijgen. Daarnaast wordt burgemeester Van der Laan verzocht om de weeffouten in het Nederlands asielbeleid kenbaar te maken bij de onderhandelingen met het Rijk over het bestuursakkoord vreemdelingen.

Tijdens het debat liet burgemeester Van der Laan zich in eerste instantie kritisch uit. Volgens de burgemeester kan hij de gevolgen niet overzien als de criteria versoepeld worden en vreest een aanzuigende werking: 'Het is niet de deuren open zetten, maar de sluis open zetten. Je trekt misschien wel een groep van duizenden mensen aan.' Bovendien benadrukte hij dat terugkeer wel degelijk voor veel mensen in het programma Vreemdelingen de uitkomst kan zijn. Uiteindelijk werd de motie aangepast tot een onderzoeksmotie en daar kon de burgemeester wel mee uit de voeten.

In augustus zal Van der Laan rapporteren aan de raad of het mogelijk is om de criteria te versoepelen zodat meer mensen toegang krijgen tot het programma vreemdelingen. Het ligt niet voor de hand dat daar een positief antwoord op zal volgen.