Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Gemeente onderzoekt verhuizen damherten: 'Afschieten blijft ook noodzakelijk'

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 26 augustus 2015, 13.47 uur

Een aantal overtollige damherten uit de Amsterdamse Waterleidingduinen is welkom in het nationaal park Rodopen in Bulgarije.

De gemeente overweegt daarom een experiment in de winter van 2016 om damherten te vangen en naar Bulgarije te brengen, waardoor uiteindelijk minder dieren afgeschoten hoeven te worden om de populatie te verminderen.

Afschieten blijft noodzakelijk
Waterwethouder Udo Kock schrijft in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad dat de dieren in de Rodopen kunnen grazen in verlaten landbouwgebieden. Het verplaatsen alleen is niet voldoende. Het afschieten van dieren blijft noodzakelijk, aldus de wethouder.

Lees ook: 'Grote populatie damherten schadelijk voor andere dieren'

Er leven nu ongeveer tweeduizend damherten in het natuurgebied bij Zandvoort. Kock streeft ernaar de populatie damherten terug te brengen tot maximaal achthonderd, zodat ze minder schade en overlast veroorzaken. Beheerder Waternet hoopt in januari de benodigde vergunningen te hebben.