Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Dagelijks starten negentig vluchtelingen hier hun asielprocedure

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 30 september 2015, 19.54 uur

Met een centraal aanmeldpunt voor vluchtelingen aan de Johan Huizingalaan probeert Amsterdam iets van de druk op het aanmeldpunt in Ter Apel weg te nemen.

Elke dag komen zo'n negentig vluchtelingen uit de opvanglocaties in de stad hier voor hun eerste registratie, de politie hoopt met dit eerste contact ook beter zicht te krijgen op de mensensmokkel. Pascal Moen van de Vreemdelingenpolitie vertelt over het proces, 'Het begint met fouilleren, dan wordt de ID-kaart op echtheid gecontroleerd en worden er vingerafdrukken afgenomen.'

Mensen die geen papieren hebben meegenomen, worden onderworpen aan een zogenaamd identificatie-gehoor. Met de 'identificatie-straat' start voor de vluchtelingen de asielprocedure, de politie denkt goed te kunnen vaststellen wat voor vlees het in de kuip heeft. En er zijn nog geen mensen langsgekomen die enige alarmbellen deden rinkelen, zegt teamleider Mattie Matiasen van de Vreemdelingenpolitie.