Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Rekenkamer kritisch over Zuidas

9 april 2009, 17.22 uur · Aangepast 10 april 2009, 17.14 uur

De gemeenteraad is onvoldoende geïnformeerd bij de voorbereiding van de besluitvorming over de oprichting van de Zuidas.

Dat stelt de Rekenkamer in een donderdag gepubliceerd onderzoek. Hoewel de raad zich op allerlei vlakken liet informeren over het prestigieuze bouwproject aan de zuidkant van de hoofdstad, ontbrak volgens de Rekenkamer onder meer een zogeheten nut- en noodzaakanalyse waarin alternatieven met een financiële onderbouwing worden afgewogen.

Bovendien heeft het college van burgemeester en wethouders geen goedkeuring gevraagd aan de gemeenteraad over de aanvraag van aanvullende kredieten voor de Zuidas voor 2008 en 2009, constateert de Rekenkamer. Het ging hierbij om een bedrag van 93 miljoen euro voor investeringen in het dok, bodemsanering en kabels en leidingen. De Rekenkamer vindt verder dat er onvoldoende harde afspraken bestaan tussen de raad en het stadsbestuur over toekomstige informatievoorziening.

Het stadsbestuur vindt dat het de raad wel in een vroegtijdig stadium heeft betrokken bij en geïnformeerd over alle aspecten van de ontwikkeling van de Zuidas. Over de aanvraag van aanvullende kredieten erkent het college in een reactie dat hier iets is misgegaan. Inmiddels heeft het de gemeenteraad echter wel geraadpleegd over de 93 miljoen euro, liet een woordvoerster weten.

Het project, waarbij de ring A10 en de treinsporen ondergronds moeten komen te liggen, ligt op dit moment stil. Met de huidige economische crisis waren er geen bouwers die in de zuidas wilden investeren. Voor de zomer wordt duidelijk hoe het verder moet.