Start van hoofdcontent

Stad

nl

Advocaat Korver: 'Strafrechtelijke vervolging bij overtreding kinderdagverblijf'

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 12 december 2015, 20.26 uur

Overtredingen op de wet Kinderopvang zouden strafbaar moeten worden gesteld. Daarvoor pleit advocaat Richard Korver, die de ouders van slachtoffers in de zedenzaak bijstond. Als het aan hem ligt, kunnen overtreders in de toekomst geen nieuwe kinderdagverblijven meer openen.

Precies vijf jaar geleden, op 12 december 2010 wordt een persconferentie belegd op het stadhuis. De autoriteiten maken bekend dat de ergste zedenzaak in het bestaan van de stad aan het licht is gekomen. Robert M. is dan net aangehouden en heeft -zo zal duidelijk worden- 87 kinderen misbruikt en kinderporno vervaardigd en verspreid. M. werkte op diverse kinderdagverblijven in de stad. Naar aanleiding van de zaak worden veranderingen doorgevoerd in de kinderopvang, zo gaat de GGD veel strenger controleren.

Belangenorganisatie Boink, die opkomt voor ouders met kinderen die naar de kinderopvang gaan, onderstreept dat er de afgelopen vijf jaar veel veranderd is in de opvang, maar stelt tegelijk dat er nog stappen gezet moeten worden. 'Ik denk dat we wat naïef waren, in het verleden', stelt Gjalt Jellesma van de organisatie. 'Maar er zijn ook veel dingen niet veranderd. Zo denk ik dat pedagogische medewerkers eerder aan de bel moet trekken, als zij misstanden vermoeden'. Voor advocaat Richard Korver gaat dat niet ver genoeg. Hij wil dat er harder opgetreden wordt tegen misstanden, zodat eigenaren van kinderdagverblijven na een overtreding niet opnieuw de fout in kunnen gaan. 

Lees ook: 'Justitie VS had foto zedenzaak al in 2009'

'Nu is het zo dat als de GGD constateert dat er dingen niet goed zijn, ze dan bestuurlijke maatregelen kunnen nemen. Ze kunnen een kinderdagverblijf bijvoorbeeld tijdelijk sluiten, maar vervolgens kan een ondernemer opnieuw een vergunning aanvragen en een straat verder een nieuwe zaak beginnen. Terwijl ik denk dat we zo'n overtreding strafbaar moeten stellen. Dan krijgt iemand geen Verklaring omtrent het gedrag (VOG) meer en kan hij ook geen kinderdagverblijf meer beginnen'. Korver geeft aan dat om strafbaarstelling te realiseren, er slechts één artikel in de wet Kinderopvang hoeft worden toegevoegd.

'Destijds, vijf jaar geleden, toen iedereen in deze stad werd opgeschrikt door de zedenzaak, is er overleg geweest met het ministerie. Ik begrijp niet waarom dat artikel uiteindelijk niet is toegevoegd', gaat Korver verder. 'misschien ligt er een rol voor de politiek om daar alsnog mee aan de slag te gaan'. Volgens Jellesma is men in de stad scherp op misstanden in de kinderopvang, maar moet ervoor gewaakt worden dat die alertheid niet wegzakt. Het stadsbestuur laat in een reactie weten dat er veel verbeterd is in de kinderopvang en dat de zaak scherp in de gaten te houden.

Lees ook: Ouders doen aangifte tegen kinderdagverblijf Columbusplein