Stad

NL
V

Spanningen in noodopvang Marnixstraat, gestreste vluchtelingen op de vuist

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 12 januari 2016, 21.38 uur

Er heerst onvrede onder een gedeelte van de vluchtelingen die momenteel in de noodopvang in de Marnixstraat zitten. Ze laken vooral het gebrek aan perspectief en de lange duur van de asielprocedure. 'Niemand beantwoordt onze vragen. Wat gebeurt er, wanneer is de procedure beëindigd?', zegt een woordvoerder namens de groep.

Tientallen vluchtelingen gingen maandagavond de straat op om aandacht te vragen. 'We dachten dat Nederland het beste was wat betreft mensenrechten, maar toen we hier kwamen ondervonden we het tegendeel. Mensen zitten hier al vier maanden, ze moeten weten wat er met hen gebeurt. Zolang de procedure loopt, kunnen we niks doen. We kunnen de taal niet leren, we mogen niet eens als vrijwilliger aan de slag.'

De spanningen in de opvang lopen met de dag op, gaat de woordvoerder verder. 'Sommigen vrezen voor hun veiligheid omdat ze in deze situatie zitten. Ze zijn hier gekomen met de stress uit de oorlog en hier krijgen ze nog meer stress. Er wordt zelfs onderling gevochten.'

'Omdat het hier gaat om crisis-opvang, is de gemeente verantwoordelijk voor de gang van zaken in de opvanglocatie',  zegt het Centraal Orgaan Asielopvang. 'Door de grote instroom is het aannemelijk dat de procedure ongeveer een half jaar of langer gaat duren.' 

Burgemeester wil snelle afhandeling
De gemeente zegt de frustraties te begrijpen maar benadrukt geen invloed te hebben op het verloop van de asielprocedure. Burgemeester Van der Laan zegt dat er bij het Rijk wordt aangedrongen op een snelle afhandeling. 'Ook willen we dat deze mensen in afwachting van de procedure kunnen werken. We proberen de opvang zo in te richten op een langer verblijf, te beginnen met het aanbieden van een dagprogramma. Alle jongeren in Amsterdam gaan al naar school.'