Controle allochtoon door politie in veertig procent gevallen onterecht

Politieagenten houden vaak ten onrechte allochtonen staande. In bijna 40 procent van de gevallen zijn de controles niet 'objectief en redelijk' te rechtvaardigen en is er sprake van etnisch profileren. Dat staat in een rapport van adviesbureau Twynstra Gudde.

In het rapport, dat gemaakt is in het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, staat dat agenten vaak handelen op intuïtie en stereotypering, wanneer zij het vermoeden hebben van een strafbaar feit. Het rapport zegt wel dat er geen sprake is van bewuste discriminatie.

Lees ook: Gemeenteraad wil dat agent reden staandehouding bijhoudt

Stereotyperen aangemoedigd door beleid politie
De onderzoekers hebben het politieoptreden in kaart gebracht door in totaal dertig diensten mee te draaien in vier basisteams. Ze kwamen tot de conclusie dat agenten vaak stereotypen gebruiken in hun jacht op criminelen. Het etnisch profileren wordt bewust en onbewust aangemoedigd door het politie- en veiligheidsbeleid. 

Lees ook: Politie gaat reden van staandehouding noteren om etnisch profileren tegen te gaan

Maatschappelijk gezien zorgt het gedrag van agenten ook voor problemen. De onderzoekers geven aan dat een politie die etnisch profileert onbedoeld bijdraagt aan ongelijkheid in de samenleving. Het rapport adviseert de politie daarom om het complexe vraagstuk daarom met voorrang aan te pakken.