Stad

NL
V

Nieuwe app moet etnisch profileren helpen voorkomen

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 3 oktober 2016, 20.49 uur

Allochtonen worden vaak ten onrechte staande gehouden door de politie. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van Politie en wetenschap.

Onderzoekers liepen een half jaar lang mee met vier politieteams en keken naar het zogenaamde 'proactief optreden'; controles waarbij agenten op eigen initiatief iemand staande houden. Bijvoorbeeld omdat ze verdacht gedrag zien. Veertig procent van die controles bleek uiteindelijk niet te rechtvaardigen. Van bewuste discriminatie is volgens de onderzoekers geen sprake. Maar de Nationale Politie heeft al wél aangegeven het te zien als een probleem en er serieus mee aan de slag te willen gaan.

Lees ook: Gemeenteraad wil dat agent reden staandehouding bijhoudt

In Amsterdam is al een paar jaar de organisatie Control Alt Delete actief. Een initiatief dat etnisch profileren veroordeelt. Zij zijn blij met het rapport en de erkenning van de politie. Maar, zo stelt voorman Gideon Everduim. Het wordt nu wel eens tijd dat er actie wordt ondernemen om etnisch profileren uit te bannen.

'Niks tegenin te brengen'
'Het is een rapport van de politie zelf, dus wat is daar nog tegenin te brengen?' Aldus Everduim. 'Op het moment dat je dat nu nog doet, laat je zien dat je ons niet dichter bij elkaar wilt brengen. Terwijl we allemaal een veiliger Nederland willen.'

'Als je vaak onschuldig wordt aangehouden, voel je je niet meer thuis bij de politie', verwoordt Everduim een gevoel wat hij vaak om zich heen hoort. 'Dan loop je liever een blokje om om een confrontatie te mijden. Dat is een kwalijke zaak, want de politie is er voor ieders veiligheid. Dus ook voor de niet-witte burgers, die zich nu niet veilig voelen.'

'Oververtegenwoordigd in de cijfers'
Toch is er wel een verklaring voor het feit dat allochtonen vaker worden aangehouden. 'Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit', verklaart Telegraaf-misdaadjournalist Mick van Wely. 'Iemand met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond is, zeker voor drugs- of geweldsdelicten, veel vaker in beeld dan een autochtoon. Dat rechtvaardigt het etnisch profileren niet, maar het verklaart het wel enigszins.'

Lees ook: Politie gaat reden van staandehouding noteren om etnisch profileren tegen te gaan

'Vooroordelen staan aan de basis van racisme', meent Everduim op zijn beurt. 'Dus ik geloof zeker dat het bewust gebeurt. Niet door iedereen, maar wel door het gros.'

App
Everduim werkt nu, deels met de politie in Amsterdam, aan een app waarmee Control Alt Delete kan nagaan hoe een politiecontrole of staandehouding is verlopen. Het is de bedoeling dat de data van deze app worden gebruikt om nog concreter aan te tonen hoe vaak etnisch profileren voorkomt.