Politiek

NL
V

Airbnb verwijdert woonadvertentie na zestig dagen zelf van site

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 1 december 2016, 09.09 uur

De gemeente heeft nieuwe afspraken gemaakt met Airbnb om illegale hotels te bestrijden. Op 1 januari gaan de afspraken in.

De woningverhuursite gaat verhuurders voortaan waarschuwen als zij hun woning bijna zestig dagen hebben verhuurd. Als deze wettelijke grens daadwerkelijk is benaderd zal de advertentie automatisch door Airbnb geblokkeerd worden. Verhuurders die de juiste papieren hebben, bijvoorbeeld omdat ze een bed and breakfast runnen, kunnen hun advertentie wel gewoon blijven aanbieden.

Lees ook: Gemeente heeft hulp Airbnb hard nodig bij handhaving tegen illegale hotels

Naast deze maatregel gaat Airbnb meer, nog altijd anonieme, informatie delen met de gemeente. Ook komt er een neighbour tool voor klachten en gaat het gemeentelijke meldpunt voor overlast van illegale hotels vanaf 2017 dagelijks open. Verder starten Airbnb en de gemeente een gezamenlijke campagne die 'gericht is op verdere promotie van de lokale spelregels.'

Lees ook: Airbnb brengt 575.000 gasten naar Amsterdam

De gemeente geeft aan ook met andere verhuurplatforms vergelijkbare afspraken te willen maken.  

Onderhandelingen
Wethouder Ivens onderhandelde maandenlang met Airbnb over een nieuwe overeenkomst. In het oude Memorandum of Understanding werd onder andere geregeld dat de verhuursite toeristenbelasting aan de stad zou gaan afdragen. Maar de nieuwe overeenkomst, die loopt tot en met 31 december 2018, moest wat Ivens betreft verder gaan, vooral in het terugdringen van illegale verhuur. 

'Het zou enorm helpen als Airbnb een bijdrage zou leveren aan het delen van hun data (..) Wij willen dat ze echt een grote rol daarbij hebben. Anders willen we geen overeenkomst met ze', zo verklaarde Ivens in juni tegen AT5. Ook de gemeenteraad dringt er al langere tijd op aan dat de site meewerkt aan het tegengaan van illegale verhuur.

Lees ook: Ivens: 'óf betere afspraken maken met Airbnb, of we maken géén afspraken'

De laatste jaren groeide Airbnb explosief in de stad. In 2015 deelden 14.200 Amsterdammers hun woning via Airbnb, zo blijkt uit cijfers van het bedrijf zelf. In totaal waren er dat jaar twee miljoen overnachtingen bij particulieren.