Stad

NL
V

Gemeente komt met plan tegen schrijnend lerarentekort

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 12 december 2016, 23.51 uur

De gemeente heeft een plan van aanpak gepresenteerd om het stijgende lerarentekort in de stad terug te dringen.

Zo start de gemeente begin volgend jaar onder meer met een campagne om nieuwe leraren te werven. Ook wordt er een onderzoek ingesteld naar het lerarentekort, krijgen startende leraren betere begeleiding en worden potentiële nieuwe leraren via crash-courses klaargestoomd voor tekortvakken.

Naar verwachting loopt het tekort in het basisonderwijs van 170 leraren in 2017 op tot 415 leraren in 2020. In het voortgezet onderwijs zal dit tekort rond die periode op zo'n zeventig fte uitkomen. Vooral voor de vakken wiskunde, klassieke talen en natuur- en scheikunde zijn te weinig leerkrachten.

Lees ook: Lerarentekort blijft stijgen: 'Soms wekenlang geen Duits door zieke leraar'

Oorzaak van het toenemende tekort is dat, tegen de landelijke trend in, het leerlingenaantal in Amsterdam zal toenemen. In het basisonderwijs stijgt het aantal de komende jaar met 5000, in het voortgezet onderwijs neemt het aantal leerlingen met 4400 toe. Deze tekorten worden verergerd door het teruglopende aantal aanmeldingen op de Amsterdamse pabo, de vergrijzing en te weinig betaalbare woningen.