College besluit vandaag over brug over IJ

Het college van burgemeester en wethouders gaat waarschijnlijk vandaag beslissen over de veelbesproken brug die Noord met de rest van de stad moet verbinden.

Als het college akkoord gaat, dan gaat de stad voorbereidingen treffen om een nieuwe verbinding over het IJ ook echt mogelijk te maken. 

Een vaste verbinding tussen Noord en de rest van de stad is al jaren onderwerp van discussie. De sterke ontwikkeling van Noord, de afgelopen jaren, en de daarmee gepaard gaande drukte op de ponten hebben de discussie de laatste tijd in een stroomversnelling gebracht.

Lees ook: Mogelijkheden brug over het IJ gepresenteerd

Onderzoek
Eind 2015 liet de gemeente weten onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een nieuwe IJ-verbinding. Het gaat waarschijnlijk om minimaal één brug, maar op den duur zouden ook twee verbindingen aangelegd kunnen worden. Het zou dan gaan om een 'Javabrug' aan de oostelijke kant en/of een Stenen Hoofdbrug aan de westkant van het IJ. De plannen vopor een brug kunnen niet op steun rekenen van de nautische wereld. Het stuk water achter CS is één van de drukste vaarwegen van Nederland. Het bouwen van de brug(gen) zou het scheepsverkeer ernstig belemmeren.

Tunnel of metrostation?
Ook liggen er voorstellen voor een fietstunnel onder het IJ. Sander Groet van de A'DAM Toren pleitte vorig jaar nog voor de aanleg van zo'n tunnel. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een extra station aan de Noord/Zuidlijn toe te voegen. Station Sixhaven, direct tegenover het Centraal Station, ligt er al in ruwbouw en zou afgebouwd kunnen worden tot volwaardig metrostation. Tot nu toe is, om verdere vertraging van de Noord/Zuidlijn te voorkomen, ervoor gekozen om dat niet te doen. 

Lees ook: Fietstunnel onder het IJ een goed idee? 'Hier is het te gek'

Het is niet duidelijk wanneer het besluit van het college naar buiten komt. Normaal gesproken is dat niet op de dag zelf, maar later in de week.