Politiek

Hard oordeel over brandweer: 'Kazernes gebruikt als opslag voor boten, winterbanden en auto's'

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 20 januari 2017, 15.20 uur · Foto: © Damian Monsma

Whatsapp

Burgemeester Van der Laan oordeelt in een brief aan de gemeenteraad hard over de cultuur binnen de Amsterdamse brandweer.

Dit schrijft Het Parool vrijdag. Afspraken die de burgemeester in 2011 met de brandweer maakte om meer woningen te controleren op brandveiligheid, een overgang naar ploegendiensten en de omvorming naar 'een moderne en flexibele brandweer' zijn volgens de burgemeester niet nagekomen of mislukt. In sommige gevallen zouden afspraken zelfs opzettelijk niet zijn nagekomen. 

De krant stelt verder dat discriminatie binnen de brandweer 'aan de orde van de dag' is, er zou een 'wittemannencultuur' heersen en leidinggevenden grepen niet in. 

Nieuwe commandant
De burgemeester baseert zijn brief grotendeels op de bevindingen van de nieuwe brandweercommandant Leen Schaap. Schaap begon in juni vorig jaar, na een lange carrière bij de politie, als commandant van de Amsterdamse brandweer.

Kazernes als 'privé-opslag'
Hij lichtte de organisatie de afgelopen maanden door en kwam hierbij voor de nodige verrassingen te staan. 'Het sterke groepsgevoel op de kazernes kan leiden tot uitsluiting, discriminatie en soms intimidatie', schreef Schaap eerder aan de burgemeester.

'lk heb dit zelf ervaren bij mijn bezoeken aan de kazernes. Bij mijn eerste bezoek aan een kazerne negeerde het aanwezige personeel mij en in het kader van de cao-acties werd mij de toegang tot kazernes ontzegd. (...) De kazernes worden veelal beschouwd als "privéterrein" met alle uitwassen van dien, zoals opslag van privé-eigendommen (waaronder boten, auto's, aanhangwagens, motoren en winterbanden) en aanstootgevende posters. Ook dit zijn een aantal zaken waarvan ik direct heb gezegd deze niet te accepteren.'

Verbeterplan
Schaap, die overigens aangeeft 'grote waardering' voor het werk van de brandweer te hebben, heeft een plan opgesteld dat tot verbetering moet leiden. Vanaf begin dit jaar moeten alle privé-spullen uit de kazernes verdwenen zijn en oude afspraken moeten alsnog worden nagekomen. Het plan is, volgens de burgemeester, 'bondig en ambitieus.' Van der Laan stelt 'vertrouwen' te hebben in het vermogen van Schaap dit plan uit te voeren. 

Whatsapp