Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Nieuw-West start mobiel stadsloket in kwetsbare wijken

21 mei 2017, 16.15 uur

Het heeft misschien wat weg van een snackkraam, maar het is eigenlijk het nieuwe mobiele wijkkantoor in Nieuw-West. Het doel: zorgen dat bewoners op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met verschillende overheidsinstanties, en dat is hard nodig.

Het mobiele stadsloket wordt ingezet in de kwetsbare wijken Osdorp-midden en Geuzenveld. 'Wij willen dit inzetten in de buurten waar het heel hard nodig is', zegt wijkcoördinator Jeroen Bouman. 'Om ervoor te zorgen dat de meldingsbereidheid omhoog gaat en de participatie in de buurt toeneemt.'

En precies daar legt Jeroen de vinger op de zere plek: inwoners van Nieuw-West stappen niet snel met hun informatie naar de gemeente en politie, en daarom besloten zij maar zelf met het mobiele stadskantoor naar de bewoners toe te gaan. Uniek, zegt stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud. 'Wij pionieren graag in Nieuw-West. Wij hebben ook een groep die meer aandacht nodig heeft dan in Zuid. Door met die mobiele wijkteams de wijk in de gaan faciliteren wij als overheid en agendeert de buurt', aldus Baâdoud.

Kleine criminaliteit
Bij het mobiele stadsloket kan van alles worden gemeld en gevraagd. Buurtbewoners kunnen ook met de wijkagent in gesprek. Zij krijgt nu vooral meldingen van kleine criminaliteit. 'Dus de fietsendiefstal. Dat is gewoon heel erg vervelend voor de burger zelf', zegt wijkagente Lotte Wagemaker. 'Natuurlijk ook de overvallen die hier op dit plein hebben plaatgevonden. Dat doet wel iets met het onveiligheidsgevoel van mensen en daar proberen we echt op in te zetten.'

Het project is voor Baâdoud nu al geslaagd, omdat zijn ambtenaren meer contact hebben met de bewoners.