Start van hoofdcontent

Stad

nl

Raad van State zet streep door nieuw vergunningsysteem voor rondvaartboten

7 juni 2017, 12.34 uur · Aangepast 7 juni 2017, 19.34 uur · Foto: Jos van Zetten

De Raad van State heeft het plan van wethouder Udo Kock om een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten in te stellen, naar de prullenbak verwezen. Daarmee blijven de oude vergunningen, die voor onbepaalde tijd zijn verstrekt, voorlopig gelden. De gemeente kan hiertegen niet in hoger beroep gaan. 

De gemeente zei het beleid voor de rondvaartboten te moeten aanpassen vanwege regelgeving op Europees niveau. In 2014 kregen dertien bedrijven een tijdelijke vergunning om tot 2020 rondvaarten te verzorgen in de stad.

De toewijzing was gebaseerd op het nieuwe vaarbeleid van de gemeente. Deze tijdelijke vergunningen zijn nu van de baan. De oude vergunningen, voor onbepaalde tijd, zijn daardoor weer van kracht. 'In het licht van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak zal het gemeentebestuur het gemeentelijke vaarbeleid dan ook opnieuw moeten bezien', aldus de Raad van State. 

Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn en Nederlandse Dienstenwet mag het aantal vergunningen alleen worden beperkt als er 'dwingende redenen van algemeen belang' zijn.

Lees ook: Gemeente ging al eerder de mist in met vergunning voor rondvaartboot

Oftewel: alle heisa van de afgelopen tijd rond de rondvaart was voor niets. Reders krijgen oude vergunningen voor onbepaalde tijd terug.

— Jelle de Gee (@Jelledeg) June 7, 2017

De Raad van State oordeelt nu dat die dwingende reden van algemeen belang ontbreekt. Rondvaartboten vanaf 14 meter moesten van wethouder Udo Kock loten voor een vergunning. Daarbij bleek al dat rondvaartboten zijn door de gemeente aantoonbaar verkeerd beoordeeld.

Nu moet opnieuw een plan opgesteld worden, omdat Europese regelgeving bepaalt dat vergunningen niet voor onbepaalde tijd verleend kunnen worden. Tot die tijd blijven de oude regels gelden. De wethouder heeft nog niet gereageerd. 

Lees ook: Wethouder weigert vergunningen rondvaartboten opnieuw te verdelen