Start van hoofdcontent

Politiek

nl

College: Géén referendum over erfpachtplannen Amsterdam

21 juni 2017, 13.39 uur · Aangepast 21 juni 2017, 20.27 uur

Amsterdammers mogen toch niet gaan stemmen over het erfpachtplan van de gemeente. Het onderwerp is 'niet referendabel' verklaard.

En dat betekent, kort gezegd, dat er géén referendum over het onderwerp komt. Het college kwam tot dit besluit op advies van de Initiatief-en Referendumcommissie. Volgens deze commissie 'kunnen alleen raadsbesluiten referendabel zijn en ligt de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over erfpacht formeel bij het college, en dus niet bij de raad.'

Het college schrijft vandaag in een brief aan de gemeenteraad dat er dus géén referendum over de erfpachtkwestie komt. 'Het college betreurt het gerezen misverstand over de referendabiliteit van de besluiten over het nieuwe erfpachtbeleid', staat in de brief te lezen. 'Het college ziet echter geen aanleiding in te gaan op de door de Initiatief-en referendunncommissie geschetste mogelijkheden. Het tijdens het besluitvormingsproces verlaten van het uitgangspunt dat alleen raadsbesluiten referendabel zijn, wringt met de rechtszekerheid en werkt willekeur in de hand.'

Kort na het bekendmaken van het besluit reageerde CDA-raadslid Diederik Boomsma al woedend. Hij noemt de situatie 'ongekend'.

Ongekend. College & commissie blokkeren nu elk erfpacht-Referendum. Niet alleen handtekeningen ongeldig, nieuwe ophalen kan ook niet.

— Diederik Boomsma (@DiederikBoomsma) June 21, 2017 Handtekeningen
Dik een maand geleden hing de vlag er nog heel anders bij. Toen leek het er juist sterk op dat er wél een referendum over de erfpachtplannen zou komen. De Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam (Seba) overhandigde 40.000 handtekeningen aan burgemeester Eberhard van der Laan met het verzoek om een referendum.

Amsterdam functioneert als een bananenrepubliek. Democratisch recht burgers wordt om zeep gebracht.

— Erfpachters 020 (@erfpacht_SEBA) June 21, 2017 Lees ook: College past erfpachtplan aan, belangenclub is woedend

Seba-voorzitter Koen de Lange noemt het erfpachtplan dat er nu ligt 'onveilig, te duur en te ingewikkeld'. Hij hoopte op een referendum in maart volgend, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen. Een opmerkelijk detail is dat de aangeboden handtekeningen al vier jaar oud waren. Ze werden opgehaald in protest tegen het erfpachtplan van het vorige college. 

Nieuwe plannen
Wethouder Eric van der Burg kreeg dit jaar een storm van kritiek over zich heen toen hij zijn eerste plannen voor de herziening van het erfpachtstelsel presenteerde. In totaal kwamen er 6930 reacties bij de gemeente binnen.

Lees ook: Erfpachtstijging van 3000%: 'Verhuizen met die handel, dit is einde Amsterdam'

Ook kreeg de gemeente 3750 telefoontjes te verwerken, kwamen er 919 vragen per mail binnen, kreeg de gemeentelijke website over erfpacht 123.000 paginabezoeken en werd de rekentool 40.000 keer gebruikt. Vooral vanuit IJburg kwamen veel inspraakreacties binnen (19,7 procent) en ook vanuit Oud-Zuid werd er veel geprotesteerd (9,6 procent). Een piek aan berichten (1226) kwam binnen bij de gemeente op de dag dat er door boze erfpachters geprotesteerd werd bij de Stopera.

Naar aanleiding van alle kritiek kwam wethouder Van der Burg eind vorige maand met aangepaste plannen. Zo gaat de maximale buurtstraatquote omlaag, krijgen erfpachters langer de tijd om te beslissen over een eventuele overstap op eeuwigdurende erfpacht en krijgen overstappers een premie van 25 procent op het canonbedrag of afkoopsom.