Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

'Politie lakte delen adviezen Elatik in WOB-verzoek weg'

19 oktober 2017, 12.08 uur · Aangepast 19 oktober 2017, 14.51 uur

De politie zou passages uit documenten die waren opgevraagd via een WOB-verzoek hebben weggelakt. De documenten werden opgevraagd door De Telegraaf en hadden betrekking op onder andere het diversiteitsbeleid bij de politie, opgesteld door voormalig adviseur Fatima Elatik.

De Telegraaf heeft de adviezen die Fatima Elatik deed als diversiteitsadviseur bij de politie opgevraagd. Maar die zijn volgens de krant niet allemaal openbaar gemaakt. De politie meldt dat de adviezen niet openbaar zijn gemaakt omdat de adviezen 'persoonlijke beleidsopvattingen' zouden zijn. En die hoeven niet openbaar te worden gemaakt, schrijft De Telegraaf.

Elatik schreef voor de politie het programma 'Politie van Iedereen'. Hier staan adviezen over diversiteit in en hoe het korps meer een afspiegeling van de multiculturele samenleving kan worden en blijven. Ze zou volgens De Telegraaf hebben geadviseerd om mensen van allochtone afkomst die solliciteren voor agent voorrang te geven.

Voor haar werk als adviseur zou Elatik fors betaald hebben gekregen. De krant komt na een berekening op een totaalbedrag van 250.000 euro. Voor het verhaal haalde De Telegraaf een aantal anonieme bronnen aan die een belangrijke positie zouden hebben binnen het korps.