Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Referendum over nieuwe 'aftap-wet' veiligheidsdiensten op 21 maart

1 november 2017, 11.54 uur

Op 21 maart kan er niet alleen gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad, ook kunnen kiesgerechtigden een stem uitbrengen tijdens een raadgevend referendum over de zogenaamde sleepwet.

In totaal werden er volgens de Kiesraad 384.126 handtekeningen opgehaald voor het referendum, waarvoor er minimaal 300.000 nodig zijn. Door verruiming van de zogeheten Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (zoals de sleepwet officieel heet) mag de overheid straks meer dan ooit te voren. Voortaan kunnen de geheime diensten gegevens van smartphones en computers tappen zonder dat er een specifieke verdenking is.

92 procent van handtekeningen geldig
Amsterdamse studenten begonnen deze zomer met het verzamelen van steunbetuigingen en met succes, want de handtekeningen stroomden binnen. In zes weken tijd werden 417.354 ondersteuningsverklaringen opgehaald, via een steekproef werd vastgesteld dat ruim 92 procent van die handtekeningen geldig is.

'Keihard campagne voeren'
Joran van Apeldoorn is één van die studenten. 'Het is heel spannend dat het doorgaat. We gaan keihard campagne voeren, maar moeten nog beslissen in welke vorm we dat gaan doen. We hopen in ieder geval dat meer politieke partijen een inhoudelijke discussie gaan voeren over het debat. Het is verbazingwekkend dat D66 en CDA spreken over of er wel of niet gesproken moet worden over de uitkomst van dit referendum. Dat is natuurlijk heel ondemocratisch. Belangrijk is nu dat er een inhoudelijk debat komt, dat burgers goed geïnformeerd worden en het gesprek wordt aangegaan.'

Het referendum over de sleepwet is raadgevend, het intrekken van of instemmen met de wet kan niet worden afgedwongen. Als de opkomst minimaal 30 procent is dan moet de regering zich wel opnieuw beraden over de wet.