Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Meer geld om eenzaamheid in de stad terug te dringen

15 november 2017, 20.10 uur

Er zijn veel meer experimenten ingediend bij de gemeente om eenzaamheid in de stad aan te pakken dan van tevoren werd verwacht. Het budget van één miljoen euro is hierdoor ook onvoldoende. Daarom is besloten om nog eens acht ton beschikbaar te stellen.

In totaal werden er 116 experimenten ingediend bij de gemeente. 39 daarvan hebben een positieve beoordeling gekregen en een deel van het totale budget om te gaan experimenteren. De aanvraagperiode was tussen 1 juni en 1 juli van dit jaar.

Lees ook: 80.000 Amsterdammers zijn ernstig eenzaam

Afgelopen mei maakte de GGD bekend dat één op de acht volwassenen in Amsterdam zich ernstig eenzaam voelt. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In vergelijking met voorgaande jaren voelen steeds meer Amsterdammers zich eenzaam. Vooral laagopgeleiden, lage inkomensgroepen en inwoners zonder betaald werk in de stad voelen zich eenzaam. Ook inwoners van niet-westerse herkomst en alleenwonenden vormen een risicogroep. Eenzaamheid komt relatief vaak voor in stadsdeel Nieuw-West en Zuidoost en minder vaak in Centrum en West.

Netwerk
Verantwoordelijk wethouder Van der Burg schrok van de cijfers. Om hier iets aan te doen werd eind mei het plan 'Eenzaamheid pak je samen aan' gepresenteerd. De nadruk hierin ligt niet op de eenzame Amsterdammer zelf, maar op de totstandkoming van een Amsterdams netwerk van professionals met het doel om gezamenlijk te komen tot een duurzame en stadsbrede aanpak van eenzaamheid.

Lees ook: Amsterdammers samen aan het ontbijt tegen eenzaamheid: 'Echt gezellig'

De eerste resultaten zijn al geboekt. Zo is er een wetenschappelijke expertgroep opgericht. Zij ontwikkelen vanuit wetenschappelijk perspectief een bijdrage aan de aanpak van eenzaamheid. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis en ervaring kon worden uitgewisseld. 

De acht ton extra die is uitgetrokken voor de aanpak van eenzaamheid wordt gedekt binnen de zorgbegroting. Eind dit jaar komt de gemeente met nieuwe resultaten.