Stad

NL
V

Stadsdeel Centrum wil deel Wallen 's nachts afsluiten voor taxi's

5 december 2017, 14.27 uur

Stadsdeel Centrum wil de nachtelijke overlast van auto's bij een deel van de Wallen aanpakken. Door in de weekendnachten verschillende straten af te sluiten voor autoverkeer hoopt het stadsdeelbestuur overlast tegen te gaan.

Al langere tijd klagen bewoners over verkeersonveiligheid, verslechterde luchtkwaliteit en toeterende taxi's die rondjes rijden in het gebied. Uit cijfers van het kentekenonderzoek Oudezijde blijkt dat er gemiddeld 329 taxi's per uur rondjes rijden.

Lees ook: Stadsdeel Centrum pakt taxi-overlast deel Wallen aan

Het stadsdeel wil nu dat er een proef gehouden wordt waarbij tussen 22.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends verschillende straten worden afgesloten voor autoverkeer. Het gaat hierbij onder andere om de Lastage, de Nieuwmarkt en de zuidelijke Burgwallen. Hulpdiensten en bewoners kunnen wel gebruik maken van deze doorgangswegen.

Taxiplekken
In het kader van de proef moeten er op de Nieuwmarkt, Rokin, Damrak en Prins Hendrikkade dynamische halteplaatsen komen voor taxi's. Ook wordt er op andere plekken een 'stop and go'-principe ingevoerd: daar mogen taxi's kort stoppen om klanten op te pikken.

Het voorstel wordt aanstaande donderdag behandeld tijdens de Algemeen Bestuur-vergadering.