Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Woningtekort met 27.000 extra woningen aangepakt

6 december 2017, 11.57 uur

Amsterdam bouwt in recordaantal nieuwe woningen. De komende vier jaar worden er 27.000 extra woningen gebouwd. Het afgelopen jaar is gestart met de bouw van 7.300 van die huizen.

Gemiddeld zijn er de afgelopen collegeperiode jaarlijks circa 6.500 woningen in aanbouw genomen, een stuk meer dan de ambitie van 5.000 woningen die in het coalitieakkoord zijn opgenomen.

In 2017 is gestart met de bouw van 2.560 sociale huurwoningen en 1.170 middeldure huurwoningen. De overige woningen waren koopwoningen of huurwoningen in het hogere segment.

Lees ook: Amsterdam bouwt na Eindhoven meeste panden om tot woningen

Record
'Sinds de jaren ’80 is de productie van woningen niet zo hoog geweest als afgelopen bestuursperiode', schrijft wethouder Bouwen Laurens Ivens trots. 'De stad schreeuwt om woningen. Ondanks deze hoge productiecijfers zien we de prijzen in de markt echter stijgen. Alleen bijbouwen is dus niet genoeg.'

De wethouder werkt inmiddels samen regiogemeenten, om de druk op de woningmarkt te verlichten. Tot en met 2020 worden in de regio zo'n 60.000 woningen gebouwd.