Start van hoofdcontent

Stad

nl

Personeelstekort in kinderopvang: 'Onze medewerkers moeten de klap opvangen'

9 januari 2018, 19.34 uur · Aangepast 9 januari 2018, 23.33 uur

Veel bedrijven in Amsterdam zijn bang voor een groot personeelstekort in de kinderopvang. De economie trekt aan, waardoor meer ouders hun kind naar de kinderopvang sturen, en tegelijkertijd worden er nieuwe eisen aan de kwantiteit én kwaliteit van de opvang gesteld.

Sinds 1 januari moet er per drie kinderen één medewerker zijn, in plaats van één per vier kinderen. Daarnaast moet ieder kind een pedagogische mentor krijgen, waardoor de druk op het personeel flink toeneemt.

Lange dagen
De Tinteltuin is een van de organisaties die zich daarover zorgen maakt. 'De vraag naar kinderopvang neemt heel erg toe, maar het aantal medewerkers stijgt niet', vertelt Cor Schuurman, bestuurder van De Tinteltuin. 'Er zijn daardoor in een hoog tempo heel veel extra mensen nodig, maar die zijn er gewoon niet.'

Doordat het lastig is om plotseling extra mensen aan te nemen, moet het huidige personeel de klap opvangen. 'Dat heeft een grote impact op onze medewerkers', zegt Miriam Ketelaar, een medewerker van De Tinteltuin. 'Ze lange dagen moeten maken en krijgen mogelijk ook meer uren.'

Opleiding is populair
De vraag is of die druk snel afneemt. Naar verwachting zijn er de komende jaren in Amsterdam zo'n 200 tot 300 extra professionals nodig. Na de crisis was er lange tijd weinig werk in de sector, waardoor leerlingen destijds weinig kozen voor pedagogische opleidingen.

Dat lijkt nu veranderd, merkt Jurjen Sloostra op. Hij is opleidingsmanager van de opleiding tot pedagogisch medewerker aan het ROC Amsterdam. 'We zien dat een hoop studenten overstappen vanuit andere opleidingen omdat het banenperspectief veel groter is op dit moment. De meeste leerlingen die nu afstuderen, stromen rechtstreeks door naar werk omdat er nu al een tekort is aan goede krachten.'

Meer mensen vinden
Toch zullen de studenten de tekorten niet snel oplossen, want zij moeten eerst nog afstuderen. De gemeente wil daarom ook andere mensen benaderen voor een baan, zoals mensen die hebben gesolliciteerd op de functie van leerplichtambtenaar. Die zouden dan moeten worden omgeschoold.

Daarnaast wil de gemeente dat de opleidingen voor de kinderopvang hun best doen om meer studenten aan te trekken. Ook wil de gemeente het werk bij de kinderopvang aantrekkelijker maken door gecombineerde functies mogelijk te maken, zodat mensen bijvoorbeeld op een basisschool én bij de kinderopvang kunnen werken. 

AT5