GVB en gemeente bestellen tien nieuwe en schonere pontjes

De gemeente heeft met het GVB afgesproken dat de pontjes van en naar het IJplein vanaf 2022 uitstootvrij gaan varen, de ponten van en naar de Buiksloterweg volgen daarna. De gemeente en het GVB hebben in totaal 10 nieuwe pontjes in bestelling.

In 2019 zal er gestart worden met de voorbereiding van de inzet van de plug-in hybride schepen. Deze zijn veel schoner dan de nu varende diesel-pontjes.

Tien nieuwe pontjes
Maar de pontjes worden niet alleen schoner, het worden er ook flink meer vanwege de groeiende drukte in de stad. Tussen nu en 2030 verdubbelt het aantal reizigers op de Buiksloterwegpont, dus een uitbreiding daar is hard nodig. Maar de gemeente gaat ook werk maken van het spreiden van reizigersstromen.

Lees ook: Meer harde aanvaringen met pont door onervarenheid

De nieuwe veerponten zullen vooral ingezet worden op de centrale veerverbindingen naar Buiksloterweg, IJplein en het NDSM-terrein, maar de gemeente houdt ook rekening met de eventuele komst van nieuwe, vaste oeververbindingen. Zodra de Javabrug in gebruik genomen wordt komt het Oostveer bijvoorbeeld te vervallen.