Het bijtprotocol: 'Kan in ernstige gevallen leiden tot euthanasie'

Een puppy-consultatiebureau, een betere registratie van incidenten en strenger straffen. Dat zijn de ideeën van onderzoekers van de Wageningen Universiteit om problemen met agressieve honden aan te pakken. De adviezen zijn gebundeld in het 'bijtprotocol' en kan in ernstige gevallen zelfs leiden tot euthanasie.

Zo werd vorig jaar zomer een meisje in haar gezicht gebeten door een pitbull. Voor de gemeente aanleiding voor een onderzoek naar de problematiek. In het deze week gepubliceerde bijtprotocol ligt de focus op het voorkomen van incidenten met honden die al eens in de fout gingen. 'Bijvoorbeeld verplichten dat een hond kort aangelijnd is, een muilkorf draagt of een inbeslagname en die na een test kan leiden tot overplaatsing of euthanasie', zegt onderzoeker Hans Hopster.

Lees ook: Duidelijke regels voor agressieve honden in nieuw bijtprotocol

Ook een puppy-consultatiebureau zou tot de mogelijkheid kunnen behoren. Daar kunnen specialisten eventuele gedragsproblemen constateren bij jonge honden. In het bijtprotocol staan ook nieuwe cijfers. De Amsterdamse politie krijgt jaarlijks zo'n 200 meldingen van incidenten. En in 2015 meldden 2500 Amsterdammers zich bij een huisarts na een incident. 'Dat zijn alle incidenten, dus ook mensen die voor de zekerheid een tetanusprik halen, omdat ze een schrammetje hebben na een hondenbeet', legt Hopster uit.

Beter registreren 
In het onderzoek wordt ook geadviseerd om bijtincidenten veel beter te registreren. Zo moet bij elk incident het letsel worden beschreven. Dat letsel kan variëren van licht tot zeer ernstig. De gemeente kan dan bij een licht incident een muilkorf verplichten en in de categorie bij een zeer ernstig een beest in beslag nemen.

Het bijtprotocol is te vinden op de site van de gemeente. De gemeenteraad beslist later dit jaar of de aanbevelingen ook echt worden overgenomen.