Engelstalige versie gemeentelijke website gelanceerd

Terwijl het Engels al jarenlang de voertaal lijkt in het centrum van de stad, communiceerde de gemeente op haar website tot dusver uitsluitend in het Nederlands met Amsterdammers. Daar is vandaag verandering in gekomen, want met de www.amsterdam.nl/en wil de gemeente ook de bewoners bereiken die het Nederlands (nog) niet (goed) beheersen.

De opzet van www.amsterdam.nl/en is dezelfde als die van de Nederlandse versie. Dat wil zeggen dat de onderwerpen die op de Nederlandstalige site staan ook op de Engelstalige pagina aan bod komen. En dus legt de gemeente nu ook uit wat je met je 'household waste' dient te doen, hoe je een 'parking permit' aanvraagt en dat 'holiday rentals' voor maximaal dertig dagen is toegestaan. 

Compleet is de nieuwe pagina nog niet. Belangrijke bewonersinformatie staat er al wel op, maar het aanbod zal de komende tijd verder groeien, dat belooft de gemeente. Zo wordt het binnenkort bijvoorbeeld mogelijk om je verhuizing in het Engels door te geven. Ook komt er meer  Engelstalige informatie over Amsterdams beleid waar internationaal belangstelling voor is.