Amsterdamse adviseur opgestapt vanwege 'belangenverstrengeling' bij Lelystad Airport

Stefan Morel, deskundige van het Amsterdamse bureau Consens Advies, werd ingehuurd om voor het ministerie fouten te herstellen in het rapport over Lelystad Airport. Nu blijkt dat hij getrouwd is met degene die het rapport vervolgens moet beoordelen, wordt er gesproken van 'belangenverstrengeling'.

Uit onderzoek van De Stentor blijkt dat Morel is gehuwd en samenwoont met Veronica ten Holder. Zij is directeur van de van de onafhankelijke commissie die de aangepaste milieueffectrapportage (MER) moet toetsen. 

Het rapport dat zij naar buiten zal brengen, is van groot belang. Regeringspartijen laten hun oordeel over de opening van Lelystad Airport hier grotendeels van afhangen.

Fouten herstellen 
Begin dit jaar werd Morel door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingehuurd om de fouten die actiegroep HoogOverijssel had blootgelegd te herstellen. Een opvallende keuze, ook omdat Morel zelf in het verleden vijf jaar directeur was van de commissie die milieurapportages onafhankelijk moet toetsen. 

Eind januari kwamen er dan ook vragen van bewoners over zijn onafhankelijkheid. 'Ik ben toen uit eigen beweging uit dit project gestapt. Om iedere schijn te vermijden dat ik het advies van de commissie-mer kan beïnvloeden', aldus Morel. 

'Op geen enkele manier betrokken'
Minister Cora van Nieuwenhuizen was voorheen niet op de hoogte van de relatie tussen Morel en Ten Holder. Maar volgens Sjoerd Harkema, lid van de commissie-mer, was er ook niet daadwerkelijk sprake van belangenverstrengeling.

'Onze directeur is vanwege haar persoonlijke relatie met Morel op geen enkele manier betrokken bij de inhoudelijke totstandkoming van het advies over luchthaven Lelystad.'