Stad

NL
V

De Telegraaf moet beschuldigingen aan adres ex-advocaat van Holleeder rectificeren

14 februari 2018, 14.03 uur

De Telegraaf en Metro hebben zich schuldig gemaakt aan onjuiste en misleidende berichtgeving over Stijn Franken, die in beide media door misdaadverslaggever John van den Heuvel 'postbode van de penoze' werd genoemd. De rechtbank vonniste dat uitgever TMG in beide dagbladen een rectificatie moet publiceren en met Van den Heuvel minimaal 10.000 euro schadevergoeding moet overmaken naar Franken.

In De Telegraaf en Metro van 26 en 27 februari 2016 werd Franken ervan beschuldigd dat hij voor zijn toenmalige cliënt Holleeder brieven de gevangenis zou hebben binnengesmokkeld. Tussen de regels door werd de advocaat ervan beschuldigd dat dankzij zijn hand- en spandiensten Holleeder ook vanuit de gevangenis mensen kon bedreigen. 

Lees ook: 'Brieven inderdaad per ongeluk aan Holleeder gegeven'

Het klopt dat Franken met brieven van een vriendin van Holleeder in z'n tas de gevangenis is binnengegaan, maar die brieven zouden op zijn kantoor abusievelijk tussen andere stukken zijn terechtgekomen. Nadat Franken daar melding van had gemaakt bij de Orde van Advocaten, werd een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat er inderdaad geen sprake van opzet was. 

Onvoldoende wederhoor
Dat onderzoek werd echter pas afgerond nadat Van den Heuvel de aantijgingen had gepubliceerd. De rechter oordeelt nu dat de misdaadjournalist onvoldoende wederhoor heeft gepleegd. Hij heeft inderdaad met Franken gebeld, maar in de ogen van de rechtbank was dat gesprek van twee minuten ontoereikend om op een fatsoenlijke manier wederhoor te halen. Van den Heuvel had zijn beschuldiging voor publicatie aan Franken moeten laten lezen, zodat hij daarop had kunnen reageren.  

Lees ook: 'Deken doet verder onderzoek naar gesmokkelde brieven Holleeder'

Bovendien is de rechtbank van mening dat Van den Heuvel onvoldoende bewijs had om de beschuldigingen hard te maken. Dat Franken met brieven voor Holleeder de gevangenis was binnengegaan, stond al in een proces-verbaal dat deel uitmaakte van het onderzoek van de landelijke recherche naar Holleeder. Bewijzen daarvoor ontbraken echter in het proces-verbaal. 

Geen bewijs
'Gezien de ernst van de beschuldiging had Van den Heuvel meer bewijs moeten verzamelen', aldus de rechtbank. Voor de beschuldigingen dat er in de brieven geheime boodschappen stonden en dat Franken Holleeder heeft geholpen bij het naar buiten brengen van bedreigingen konden TMG en Van den Heuvel geen bewijs aandragen.