Start van hoofdcontent

Stad

nl

Meerderheid Kieskompas-bezoekers voor voorrang van A'dammers op woningmarkt

18 maart 2018, 13.17 uur · Aangepast 19 maart 2018, 08.53 uur

Een meerderheid van de bijna 14.000 mensen die de afgelopen weken het Amsterdamse Kieskompas invulden, vindt dat Amsterdammers voorrang moeten krijgen op de woningmarkt.

Voorrang voor Amsterdammers
Op de overspannen woningmarkt hebben starters grote moeite om een huis in de stad te vinden. Ruim de helft (58%) van de Kieskompas-bezoekers vindt dat Amsterdammers daarom voorrang moeten krijgen. Iets wat onder meer de SP en 50PLUS in het verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

Lees ook: Startende leraren krijgen voorrang bij toewijzing woning in de stad

Alle politieke partijen zijn het erover eens dat de problemen op de woningmarkt groot zijn, maar hoe zij verschillen van mening over hoe die moeten worden opgelost. Zo ziet D66 niets in de voorrangsplannen van de SP, de partij is tegen het uitsluiten van mensen van buiten.

Lees ook: Lijsttrekkers boos op D66 om 'leugen' in Kieskompas

Meer sociale huurwoningen
De komende jaren bouwt de gemeente flink bij. Dit wordt gedaan via het 40 - 40- 20-principe: 40 procent sociale huur, 40 procent voor de middeninkomens en 20 procent vrije sector. Tweederde van de Kieskompas-bezoekers is het erover eens dat er extra sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Linkse partijen in Den Haag willen het aantal sociale huurwoningen op peil houden. Vrijwel alle partijen zijn het hierover eens, maar onder meer VVD, SGP en Forum voor Democratie zien daar niets in.

Lees ook: Ivens valt D66 aan op huren: 'Docent kan geen woning betalen van 1100 euro'

Niet ten koste van groen
Maar waar al die woningen moeten komen blijkt een uitdaging. De minister riep bestuurders onlangs op om in het groen te gaan bouwen. Hoewel de woningnood hoog is, vindt bijna driekwart (71%) van de Kieskompas-bezoekers dat er bij nieuwbouwprojecten geen groen mag verdwijnen. Hierover zijn de meeste partijen het eens. Alleen onder meer SP en Forum voor Democratie zien geen problemen als groen zou verdwijnen.

Afschaffen erfpacht
In totaal staan zo'n 130.000 koopwoningen op erfpachtgrond. Voor huiseigenaren is de huur van de gemeentegrond een doorn in het oog. Sinds afgelopen jaar hebben zij de mogelijkheid om de erfpacht voor eeuwig af te kopen. Desondanks vindt ruim de helft (57%) van de Kieskompas-bezoekers dat erfpacht moet worden afgeschaft, ook als de gemeente hierdoor inkomsten misloopt. Partijen zijn op dit standpunt verdeeld. Zo zijn onder meer PvdA, SP, GroenLinks, Denk en BIJ1 hierop tegen.

Weet je nog niet op welke partij je wil stemmen op 21 maart? Vul het AT5 Kieskompas in.