Stad

Diepe scheuren in viaducten bij knooppunt Amstel: 'Onacceptabel risico op bezwijken'

11 april 2018, 17.15 uur · Aangepast 11 april 2018, 17.55 uur · Foto: Google Streetview

Whatsapp

Tientallen bruggen en viaducten in de provincie Noord-Holland vertonen dusdanig ernstige problemen door achterstallig onderhoud dat er onacceptabel risico bestaat op instorten. Zo hebben meerdere viaducten bij knooppunt Amstel diepe scheuren in het beton van de dragende constructie door overbelasting.

Dat blijkt uit onderzoek door EenVandaag en NH Nieuws. De reden van het onderzoek is de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug op de A27 in 2016. Hierdoor ontstond er landelijk een discussie over het gebrek aan onderhoud van de wegen in Nederland. Daar hebben automobilisten nu al regelmatig last van, doordat knooppunten tijdelijk worden afgesloten.

Problemen acuut
De helft van het totaal aantal Noord-Hollandse bruggen, tunnels, sluizen en viaducten is onderzocht. Uit de ruim 200 interne inspectierapporten komt een beeld naar voren van zeer groot achterstallig onderhoud. Op ruim honderd locaties verspreid over de provincie zijn de problemen acuut, omdat wettelijk normen worden overschreden.

Lees ook: Auto's vol in de ankers: viaduct A10 West ondergelopen

Zeker twintig bruggen en viaducten verkeren zelfs in zo'n slechte staat dat dit direct gevaar op kan leveren voor de weggebruiker. Bij diverse cruciale knooppunten rondom Amsterdam is sprake van onacceptabele gebreken, zo staat te lezen in de rapporten.

Diepe scheuren
Zo vertonen meerdere viaducten van knooppunt Amstel diepe scheuren in het beton van de dragende constructie door overbelasting. Door een rekenfout in het verleden, zit er te weinig wapening in het beton waardoor de constructie de huidige belasting niet aan kan. Dit probleem komt voor bij meerdere viaducten. Ondanks dat er geadviseerd werd binnen enkele maanden actie te ondernemen, blijkt er jaren later nog niets aan gedaan.

Ten oosten van knooppunt Amstel ligt de Gooise Knoop in de A10. Ook hier is sprake van ernstige problemen met de fundering onder de constructie. In de rapporten wordt gesproken van een onacceptabel risico op bezwijken. Ook hier is tot nu toe niet ingegrepen. Ook bij 

Herstelwerkzaamheden
De ernst van het achterstallig onderhoud is bekend bij Rijkswaterstaat en het ministerie. Opvallend is dat het grootste deel van de geconstateerde gebreken niet verholpen is en dat herstelwerkzaamheden uitgesteld zijn of pas over vele jaren staat ingepland.

Whatsapp