Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Minister: internationalisering van onderwijs mag Nederlandse student niet verdringen

4 juni 2018, 11.30 uur · Aangepast 4 juni 2018, 12.15 uur

Het hoger onderwijs en het mbo moeten verder kunnen internationaliseren. Wel vindt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs dat dit alleen mag als het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet worden verdrongen.

'De vraag naar meer of minder internationalisering is wat mij betreft echter te ongenuanceerd', schrijft Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Ze ziet voorlopig geen aanleiding om hard in te grijpen. 'Het beeld dat Nederlandse studenten op grote schaal niet meer kunnen studeren waar ze willen door een enorme toestroom van internationale studenten klopt dus niet.'

Lees ook: Minister: 'Negatieve effecten internationalisering hoger onderwijs in goede banen leiden'

De minister wijst erop dat het aantrekken en binden van internationaal talent ook een toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse kenniseconomie. 'Bedrijven als ASML zitten te springen om hooggekwalificeerde werknemers', stelt ze. 

Engelstalig
Ook de discussie over Engelstalig onderwijs heeft Van Engelshoven gevolgd. Dit moet mogelijk blijven, zo vindt de minister. 'Dat betekent overigens ook dat er gekozen moet kunnen worden voor het terugdraaien naar Nederlands als opleidingstaal. Als blijkt dat niet het Engels, maar het Nederlands het beste past bij de opleidingsdoelen, dan verwacht ik dat instellingen eerder gemaakte keuze terugdraaien.' Ook wil de minister instrumenten om, waar nodig, bij te sturen.

Lees ook: Opnieuw meer internationale studenten in de stad: 'Het lijkt me een leuke plek'

In de toekomst moeten onderwijsinstellingen goed onderbouwen waarom studies in het Engels worden aangeboden. De Inspectie moet erop gaan toezien of het onderwijs inderdaad verbetert en of de gekozen taal wel aansluit bij de banen die afgestudeerden willen. 

Voorrang Nederlandse student
Verder benadrukt de minister dat de internationalisering van het onderwijs nooit ten koste mag gaan van Nederlandse studenten. 'Ik wil niet dat de toestroom van internationale studenten leidt tot verdringing van Nederlandse studenten of dat Nederlandse studenten als gevolg hiervan minder keuzevrijheid hebben.'

Huisvesting
Vorige maand al gaf de minister toe dat het in deze kwestie niet om geld gaat maar om het inzetten van, zoals ze het zelf noemde, goede instrumenten. In Amsterdam neemt bijvoorbeeld de druk op het toch al krappe aanbod van studentenhuisvesting door de groep internationale studenten verder toe.

Lees ook: UvA wil toestroom van internationale studenten beteugelen

Van Engenshoven vindt dat dit vraagstuk samen met het stadsbestuur moet worden bekeken. 'De inzet is in ieder geval dat instellingen samen met gemeenten de informatievoorziening naar internationale studenten over huisvesting verbeteren. Dat betekent eerlijke informatie, zodat internationale studenten ook vooraf weten dat het soms moeilijk is om huisvesting te vinden in Nederlandse steden.'

Teleurstelling
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld in de visie van de minister. 'Van Engelshoven heeft half werk geleverd. Ze zegt oog te hebben voor de keerzijden van verengelsing maar durft echte maatregelen niet te nemen. We verwachten van de Tweede Kamer dat zij bijstuurt', zegt voorzitter Tariq Sewbaransingh. LSVb ag uitgebrachte visie op internationalisering van het onderwijs door de Minister van Engelshoven (OCW). De studentenvakbond hoopte vooral op strengere regels voor hogescholen en universiteiten om opleiding te verengelsen.